Yazım Kuralları

İngilizce araştırma ve inceleme makalelerini kabul eden Journal of Economics, Finance and Sustainability çift-kör hakemli bir dergidir.

Yazar Yönergelerini takip edebilirsiniz.

Lütfen makalenizi Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi makale şablonuna göre hazırlayın. Örnek makale şablonuna uymayan gönderiler dikkate alınmayacaktır. 

*Makale Şablonunu İndirin

*Yeni gönderilen makaleler isimsiz olmalıdır.

*Yazarlar, makaleleri için İngiliz veya Amerikan imlasını kullanabilirler; ancak yazı boyunca tutarlı bir şekilde bir stil kullanılmalıdır.

*Yazıların yayınlanmadan önce dil düzeltme okuması yapılması zorunludur. Bu yazarın sorumluluğundadır.

*Makalenizi Açık Dergi Sistemine gönderirken lütfen tüm yazar(lar)ı kaydediniz. Bu, ilgili yazarın sorumluluğundadır. Devam eden veya karardan sonra herhangi bir yazar ekleyemeyeceğimizi lütfen unutmayın.

Yazma Biçimi:

Journal of Economics, Finance and Sustainability dergisine gönderilen yazılar, Palatino Linotype stilinde 11 punto, tek satır aralığı, ilk satır girintisi 1 cm ve paragraflar arası 6 nk olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar, APA 7 referansına göre ve özleri göstererek hazırlanmalıdır. Doğrudan alıntılar “ ” içinde yazılır. Doğrudan alıntı 40 kelimeden uzunsa “ ” kullanılmadan ayrı bir paragraf olarak, girintili ve 8 punto ile yazılmalıdır.

Kelime Sınırı: EFS, makalenin uzunluğu açısından daha esnektir. Bu nedenle, herhangi bir makale türü için kelime sınırı yoktur.

Araştırma Makalesi Gövdesi

Özet: Makalenin özeti, okuyuculara araştırma hakkında genel bir fikir vermeli, özet Palatino Linotype, 8 punto, 130-170 kelime arasında yazılmalıdır.

Giriş: Çalışmanın amacı, önemi, kavramsal – kuramsal çerçevesi ve genel olarak çalışmaya ilişkin bilgileri içerir.

Yöntem: Çalışmada izlenen yöntem ve süreç hakkında bilgi verir. Bu bölümde araştırma deseni, araştırma örneklemi veya grubu, veri toplama araçları ve süreci, verilerin analizi yer almalıdır.

Bulgular: Toplanan verilerin ve bulguların sunulduğu ana bölümdür.

Sonuç ve Tartışma: Bulgular üzerinden ulaşılan sonucun sunulduğu, aynı konu ile ilgili benzer çalışmalara ve literatürdeki tartışmalara atıfta bulunulan bölümdür.

Beyannameler

Tüm makaleler 'Beyanlar' başlığı altında şu bölümleri içermelidir: Teşekkür, Çıkar Çatışması, Finansman.

Kaynaklar: Kaynaklar, APA 7 referansına göre ve örnek makale formatına dayanılarak hazırlanmalıdır.

Loading...