Hakem Değerlendirme Politikası

Journal of Economics Finance and Sustainability, çift-kör hakemlik akademik, bilimsel bir dergi olmaktır. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler orijinal olmalıdır. Başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere değerlendirilmekte olan yazılar gönderilmemeli ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir makalenin sunulması, daha önce yayınlanmadığını, başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini ve kabul edilirse, yazılı izin olmaksızın başka bir yerde aynı biçimde, İngilizce veya başka bir dilde yayınlanmayacağı anlamına gelir. 

Dergi yönetim sistemine gönderilen yazılar en geç iki hafta içinde editörler tarafından incelenir. Makaleler, derginin gönderim kriterlerine göre eleştirel olarak incelenir:

derginin amacı ve kapsamı
el yazması kalitesi
günlük yazma kuralları (APA 7 kuralları)
yayın dili
alıntı ve referanslar
benzerliği kontrol etme
Yazılar editörler tarafından incelendikten sonra alanında uzman iki hakeme iletilir. Yazılar yukarıda belirtilen kriterlere uygun değilse editörler tarafından reddedilir.

Bu hakemler, gönderilen makaleyi incelemeye alıp almama kararını en geç iki hafta içinde yayın kuruluna bildirirler. Hakemler yayın kuruluna görüş bildirmezlerse makaleyi incelemek üzere yeni hakemler atanır.

Atanan hakemler, dergi inceleme formunu kullanarak çalışmayı inceler. Ayrıca, görevlendirilen hakemler de tam metin halinde görüş ve düşüncelerini sunarak yayın kuruluna gönderebilirler. İlk karar için inceleme süreci 8 haftayı bulabilir.

Hakemlerin kararları, editörlerin nihai kararları vermeleri için bir rehber görevi görür. Nihai karar her zaman editörlere aittir.

Hakemler, gönderilen makale için aşağıdaki dört kararı belirtebilir:

Yayın için Kabul Et
Gerekli Revizyonlar (Küçük revizyonlarla kabul edin: Revizyonlar editörler tarafından kontrol edilir)
İnceleme İçin Tekrar Gönder (Büyük revizyonlar: İkinci tur için incelenecektir)
Reddet (Yayınlanması önerilmez)
Başka Yere Gönder (Dergi kapsamı dışındadır: Reddet)
Hakemlerin kararlarına göre üçüncü veya dördüncü hakem atanabilir. Böyle bir durumda, aynı inceleme süreci gerçekleştirilir.

İncelemeler tamamlandıktan sonra hakemlerin yorumları/görüşleri en az iki hafta süreyle editörler tarafından incelenir. Editörler, hakemlerin karar ve önerilerini dikkate alarak makale için nihai kararı verirler. Nihai karar yazara gönderilir.

Loading...