İntihal Politikası

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi intihal politikasına göre, her yazı Turnitin veya iThenticate gibi intihal kontrol yazılımı tarafından kontrol edilmelidir. Yazılım tarafından üretilen intihal raporları makale ile birlikte sistemimize yüklenecektir. İntihal raporlarına göre makalelerin intihal oranı %20'den az olmalıdır. Bu konuyla ilgili son kararı editörler verir. Yazarlardan makalelerini düzenlemeleri istenebilir veya makaleler süreçten çıkarılabilir. Yazıların intihal ile ilgili tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Bununla birlikte, ilgili konferanslarda ve çalıştaylarda yayınlanan makalelere dayanan el yazmaları, şu koşullar sağlandığı takdirde değerlendirilmek üzere gönderilebilir: makalelerin aynı olmaması; yazarlar, bu yeni çalışmanın dayandığı önceki konferans makalelerine atıfta bulunuyor; dergi yayını açıkça gösterilen yeni öğeler içerir (örneğin, daha kapsamlı deneysel çalışmalar).

Loading...