Arıman, Yasemin. “Bankacılık Yükümlülüklerinin Vergi Uyumu: BSMV ”. Journal of Economics, Finance and Sustainability 1, no. 1 (Aralık 16, 2023): 89–103. Erişim Haziran 15, 2024. https://www.efsjournal.com/index.php/pub/article/view/7.