Pilatin, Abdulmuttalip, ve Osman Karamustafa. “2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi”. Journal of Economics Finance and Sustainability 1, no. 1 (Aralık 15, 2023): 32–62. Erişim Nisan 18, 2024. https://www.efsjournal.com/index.php/pub/article/view/3.