Arıman, Yasemin. “Bankacılık Yükümlülüklerinin Vergi Uyumu: BSMV ”. Journal of Economics, Finance and Sustainability, c. 1, sy 1, Aralık 2023, ss. 89-103, doi:10.5281/zenodo.10371211.