Dilek, Önder. “Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi: Lise Öğrencileri Örneği ”. Journal of Economics, Finance and Sustainability, c. 1, sy 1, Aralık 2023, ss. 1-21, doi:10.5281/zenodo.10400962.