Pilatin, Abdulmuttalip, ve Osman Karamustafa. “2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi”. Journal of Economics, Finance and Sustainability, c. 1, sy 1, Aralık 2023, ss. 32-62, doi:10.5281/zenodo.10401008.