[1]
A. Pilatin ve O. Karamustafa, “2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi”, Econ Fin and Sust, c. 1, sy 1, ss. 32–62, Ara. 2023.