Arıman, Y. (2023) “Bankacılık Yükümlülüklerinin Vergi Uyumu: BSMV ”, Journal of Economics, Finance and Sustainability, 1(1), ss. 89–103. doi: 10.5281/zenodo.10371211.