Pilatin, A. ve Karamustafa, O. (2023) “2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi”, Journal of Economics, Finance and Sustainability, 1(1), ss. 32–62. doi: 10.5281/zenodo.10401008.