Arıman, Yasemin. 2023. “Bankacılık Yükümlülüklerinin Vergi Uyumu: BSMV ”. Journal of Economics Finance and Sustainability 1 (1):89-103. https://doi.org/10.5281/zenodo.10371211.