Pilatin, Abdulmuttalip, ve Osman Karamustafa. 2023. “2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi”. Journal of Economics, Finance and Sustainability 1 (1):32-62. https://doi.org/10.5281/zenodo.10401008.