Arıman, Y. (2023). Bankacılık Yükümlülüklerinin Vergi Uyumu: BSMV . Journal of Economics Finance and Sustainability, 1(1), 89–103. https://doi.org/10.5281/zenodo.10371211