Pilatin, A., & Karamustafa, O. (2023). 2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi. Journal of Economics Finance and Sustainability, 1(1), 32–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.10401008