(1)
Arıman, Y. Bankacılık Yükümlülüklerinin Vergi Uyumu: BSMV . Econ Fin and Sust 2023, 1, 89-103.