(1)
Pilatin, A.; Karamustafa, O. 2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi. Econ Fin and Sust 2023, 1, 32-62.