[1]
Pilatin, A. ve Karamustafa, O. 2023. 2008 Küresel Finans Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Kârlılıklarına Etkisi. Journal of Economics, Finance and Sustainability. 1, 1 (Ara. 2023), 32–62. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10401008.