Amaç ve Kapsam

EFS, orijinal makaleler, incelemeler, vaka incelemeleri, politika çıkarımları vb. dahil olmak üzere teorik ve ampirik katkıları memnuniyetle karşılar. Ekonomi, finans ve bankacılık ile sürdürülebilirlik alanlarını ele alan araştırmalara özel önem verilir. Yeni matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri uygulayan araştırma makaleleri memnuniyetle karşılanır.

EFS, akademisyenler, akademisyenler, öğrenci araştırmacılar ve özellikle erken kariyer araştırmacılarının katkılarını teşvik eder.

EFS, uluslararası bir editörler kurulu ve Türkiye içinden ve dışından yardımcı editörler tarafından düzenlenmektedir. Bu, prestijli hakemlere erişim sağlar ve böylece yayınlanmış araştırmaların yüksek bir entelektüel standardını garanti eder. Editörler, tüm gönderimlerde hızlı ve adil olmayı taahhüt ederler.

EFS ile gönderim veya yayınlama ile ilgili herhangi bir ücret veya masraf yoktur.

Hakem Değerlendirmesi

EFS, bir çift kör hakem incelemesi modeli yürütür. Tüm makaleler dergi editörü tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Hakem değerlendirmesi için uygun görülürlerse, makaleler yayına uygunluğunu değerlendirmek için en az iki dış hakem tarafından gözden geçirilmektedir. Editöryal kararlarla ilgili nihai sorumluluk dergi editörüne aittir.

Açık Erişim

AJEB'de yayınlanan tüm makaleler, CC BY 4.0 lisansı altında Açık Erişim olarak yayınlanmaktadır. Lisanslama hakkında daha fazla bilgi için lütfen yazar yönergelerine bakın.

Loading...