Dergi Hakkında

Ekonomi Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi bağımsız bir akademik dergidir. Dergi yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Ekonomi Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, ekonomi ve finansın yanı sıra ulusların ekonomik kalkınmasında günümüzde sürdürülebilirliğin önemini kabul etmektedir. Dergini temel amacı, ekonomi, finans ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili makalelerin yayınlanması için uluslararası bir platform sağlamaktır. Dergide yer alan makaleler, gelişmiş ve gelişmekte olan dünya uluslarının ekonomi, finans ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını inceleyen ampirik ve teorik bulguları içeren yayınlardan oluşmaktadır. Dergi ayrıca ekonomi, finans ve sürdürülebilirlik alanlarındaki  akademisyenlere, araştırmacılara, yöneticilere ve uygulayıcılara araştırma bulgularını sunmaları için fırsat sunmaktadır.

Ekonomi Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisinde yer alınan konular arasında ekonomik ve finansal kalkınma ve politikalar, bankacılık, islami finans, kalkınma ve sürdürülebilirlik yönetimi, çevresel ve doğal kaynaklar ekonomisi, yeşil enerji, finansal teknolojiler, kamu ekonomisi, çalışma ekonomisi, mutluluk ekonomisi, gıda ekonomisi, sosyal sermaye, konut ekonomisi ve nüfus yer alır. Ancak konular bunlarla sınırlı değildir. EFS, bu konularla bağlantılı disiplinler arası bulguların akademik ve profesyonel topluluğa en iyi şekilde yayılmasını sağlamak için okuyuculara ücretsiz olarak sunulan açık erişimli bir dergi olarak çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Derginin açık erişim niteliği, EFS'de yayınlanan makalelere yapılan atıfları da artırması beklenmektedir.

Loading...